BÁNH CUỘN KEM NÚI PHÚ SĨ [Kỷ niệm 10 năm thành lập SD]

62 lượt xem Food


BÁNH CUỘN KEM NÚI PHÚ SĨ [Kỷ niệm 10 năm thành lập SD] – Savoury DaysSavoury Days

    • Khẩu phần
    • 6 – 8 phần ăn