BÁNH PHOMAI TƯƠI ĐÀI LOAN – CHEESE CASTELLA (KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP SD)

45 lượt xem Food


BÁNH PHOMAI TƯƠI ĐÀI LOAN – CHEESE CASTELLA (KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP SD) – Savoury DaysSavoury Days

    • Khẩu phần
    • 1 bánh vuông 16×16 cm